Strona: Studia Podyplomowe - KONSTRUKCJA FORM WTRYSKOWYCH / Katedra Przeróbki Plastycznej

Studia Podyplomowe - KONSTRUKCJA FORM WTRYSKOWYCH

AKTUALNOŚCI  => XV EDYCJA STUDIÓW

REKRUTACJA na rok akad. 2022/23

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi nt. Konstrukcja Form  Wtryskowych proszone są o kontakt z sekretariatem Katedry Przeróbki Plastycznej:

            mgr inż. Justyna Kozdrańska

            tel. 17 865 1505

            e-mail:  jus@prz.edu.pl

Proces rekrutacji na studia podyplomowe nie obejmuje egzaminów wstępnych. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów odbędzie się poprzez  SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI od 01.09.2022 do 30.09.2022.

 KOSZT STUDIÓW:  5500 zł (płatne w dwóch ratach po 2750 zł).


Studia podyplomowe nt.

KONSTRUKCJA FORM WTRYSKOWYCH Edycja XIV

rok akademick. 2021/2022

ROZKŁAD ZAJĘĆ - LINK

I. ORGANIZATOR

Katedra Przeróbki Plastycznej ( Wydział Budowy Maszyn  i Lotnictwa Politechniki Rzeszowską,  ).

Moduły kształcenia w ramach studiów realizowane są przez pracowników  Katedry Przeróbki Plastycznej, Wydziału Chemicznego PRz oraz doświadczonych wykładowców z przemysłu.

II. PROFIL KANDYDATA

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym technicznym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w przetwórstwie tworzyw sztucznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologię wtryskiwania.

III. CEL STUDIÓW

Podstawowym celem studiów „Konstrukcja form wtryskowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych.  Obejmuje zapoznanie się z charakterystyka procesu formowania wtryskowego i narzędziami do projektowania form wtryskowych oraz  wszechstronne przygotowanie słuchaczy do racjonalnego opracowywania ich konstrukcji.

IV. ZAKRES STUDIÓW

Studia obejmują wiedzę z zakresu:

  • materiałów polimerowych,
  • reologii przetwórczej,
  • konstrukcji form wtryskowych,
  • projektowania narzędzi w systemach CAD/CAE,
  • materiałów narzędziowych i wykonawstwa form,
  • technologiczności form oraz zagadnień technicznych podnoszących ogólną kulturę techniczną. 

V. PLAN STUDIÓW

SEMESTR I

L.p.

 

Przedmiot

wykłady

ćw./ lab.

1.

E

Polimery do wtryskiwania

10

2.

 

Technologiczne aspekty procesu formowania wtryskowego

15

3.

E

Założenia projektowe, układy funkcjonalne form wtryskowych

25

10

4.

 

Analiza reologiczna w projektowaniu form wtryskowych

5

5

5.

 

Nowoczesna metrologia warsztatowa

-

5

6.

 

Systemy CAD w projektowaniu form wtryskowych

-

20

7.

 

Technologiczność w wytwarzaniu form

10

5

 

 

Razem:

110

SEMESTR II

8.

E

Normalizacja w formach wtryskowych, systemy gorąco - kanałowe

10

5

9.

 

Kalkulacja, próby i odbiór form wtryskowych

5

10.

 

Techniki RP i RT w projektowaniu form

10

5

11.

 

Nowoczesne formy wtryskowe

5

-

12.

E

Cieplne aspekty konstrukcji form wtryskowych

5

5

6.

E

Systemy CAE w projektowaniu form wtryskowych

5

20

13.

 

Systemy jakości w narzędziowniach

5

14.

 

Technologia obróbki gniazd form wtryskowych

5

5

15.

 

Seminarium końcowe

20

 

 

Razem:

110

 

VI. REKRUTACJA

Proces rekrutacji na studia podyplomowe nie obejmuje egzaminów wstępnych. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez  SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI od 16.08.2021 do 30.09.2021.

Wymagane dokumenty  wskazane w systemie SIR należy dostarczyć do 30.09.2021 r. do sekretariatu studiów na adres:

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Powstańców Warszawy 8, pok. L-126

 35-959 Rzeszów

 

KOSZT STUDIÓW::  4850 zł (płatne w dwóch ratach po 2425 zł).

 

VII. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest : -  pozytywne zaliczenie wszystkich modułów kształcenia (patrz: E- pkt III ) , - aktywny udział w zajęciach oraz wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej z zakresu „Konstrukcja form wtryskowych”.

 

VIII. ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku 2021 r. i trwają przez dwa semestry do czerwca 2022 r. Obejmują 225 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (w piątki: po godz. 16.00 i w soboty w godz. 8:30 - 17:00), w salach wykładowych oraz laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. "H" i "L" przy Al. Powstańców Warszawy (6 i 8) oraz bud. "C" przy ulicy Wincentego Pola 2.

 

Uwaga!

Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia stanowią koszt własny uczestnika studiów.

IX. OBSŁUGA STUDIÓW

Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz tel. 017 865 1714, e-mail: wf@prz.edu.pl

Sekretariat studiów:

inż. Ewelina Świtalska - Kufel, tel. 17 865 1755, email: ewelina@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję