Strona: Laboratorium Kompozytów i Badań Materiałów Polimerowych / Katedra Przeróbki Plastycznej

Laboratorium Kompozytów i Badań Materiałów Polimerowych

Profil działalności badawczo-dydaktycznej Laboratorium Kompozytów i Badań Materiałów Polimerowych obejmuje przeprowadzanie badań w zakresie oceny właściwości: mechanicznych, reologicznych, chemicznych i użytkowych tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych, w tym biokompozytów polimerowych z napełniaczami pochodzenia naturalnego. W zakresie oceny właściwości reologicznych wykonywane badania dotyczą m.in. oceny lepkości tworzyw sztucznych z użyciem reometru kapilarnego, jak również oceny parametrów utylitarnych w postaci wskaźników płynięcia materiałów polimerowych z wykorzystaniem plastometru. Aparatura do badań właściwości mechanicznych umożliwia wykonanie badań w próbie jednoosiowego rozciągania, oceny twardości tworzyw sztucznych, jak też określenia wytrzymałości na rozciąganie udarowe. Właściwości chemiczne wyznaczane są z wykorzystywaniem spektrometru pozwalający na generowanie widma badanych materiałów, ponadto do badań cieplnych stosowany jest kalorymetr skaningowy w celu określenia strumienia ciepła względem temperatury badanych materiałów. Do przyśpieszonej oceny trwałości materiałów polimerowych stosowana jest komora do badań starzeniowych pozwalająca na odzwierciedlenie rzeczywistych warunków atmosferycznych działających na badaną próbkę. Ponadto w celu oceny właściwości struktur kompozytowych w kontekście m.in. jakości warstwy wierzchniej próbki, orientacji włókien napełniacza itp. wykorzystywane są mikroskop optyczny i warsztatowy.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM:

- Reometr kapilarny Instron Ceast Smart RHeo 2000

beztytulu.jpg

  • Badanie lepkości tworzyw sztucznych. Badanie płynięcia tworzyw termoplastycznych dla szybkości ścinania do 5000 s-1. Wyznaczanie wykresu pVT dla tworzyw sztucznych.

- Spektrometr FTIR ThermoFisher Nicolet iS10

spektrometr.jpg

  • Badanie widma promieniowania podczerwieni materiałów polimerowych i kompozytowych. Identyfikacja nowo powstałych związków chemicznych identyfikując poszczególne grupy funkcyjne.

- Komora do przyśpieszonych badań starzeniowych Q-SUN Xe-1-S

qsun.jpg

  • Badania wpływu czynników atmosferycznych: światło, podwyższona temperatura, deszcz na powierzchnię materiałów

- Kalorymetr skaningowy DSC (model Q-2000) do analizy tworzyw sztucznych

kalorymetr.png

  • Urządzenie daje możliwość pomiaru temperatury przemian oraz przepływ ciepła związany z przemianą fazową w próbce. W wyniku analizy otrzymuje się termogram przedstawiający przepływu ciepła w jednostce czasu w zależności od temperatury. DSC jest powszechnie wykorzystywany przy projektowaniu, selekcji, porównywaniu i kontroli jakości syntetycznie wytwarzanych polimerów, białek i innych związków wielkocząsteczkowych. Właściwości mierzone za pomocą DSC firmy TA Instruments obejmują temperaturę zeszklenia, topnienie, krystalizację, stabilność oksydacyjną, kinetykę utwardzania polimerów.

- Plastometr Instron Ceast Melt Flow

plastometr.jpg

  • Wyznaczanie wskaźników szybkości płynięcia materiałów polimerowych tj. masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).

- Twardościomierz Zwick 3106

twardosciomierz.png

  • Badania twardości tworzyw sztucznych zgodnie z normą PN-EN ISO 2039-1.

- Urządzenie do analizy odkształceń z oprogramowaniem - system ARGUS

argus.jpgargus2.png

  • System analizy formowania ARGUS wspiera optymalizację procesu formowania blach, uwzględniając prawidłowy dobór materiału i optymalizację narzędzi. System pozwala na wykrywanie krytycznych obszarów odkształceń, rozwiązywanie złożonych problemów formowania, optymalizację procesów formowania, weryfikację narzędzi oraz weryfikację i optymalizację symulacji numerycznych.

- Młot wahadłowy CEAST 9050

mlotcreast.jpg

  • Badania wytrzymałości na rozciąganie udarowe tworzyw sztucznych zgodnie z normą PN-EN ISO 8256

- Mikroskop optyczny Nikon LV100

lv100.jpg

  • Mikroskop polaryzacyjny do zaawansowanych prac badawczych, wyposażony. Mikroskop działa w świetle spolaryzowanym przechodzącym i odbitym.

- Mikroskop warsztatowy Nikon MM-800

mm800.jpg

  • Mikroskop przeznaczony do pomiaru w warunkach przemysłowych ale również i do analizy obrazu. Urządzenie posiada wbudowany układ odczytu położenia stołu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję