Strona: Dydaktyka / Katedra Przeróbki Plastycznej

Dydaktyka

W Katedrze Przeróbki Plastycznej realizowane są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • Przeróbka Plastyczna
 • Recykling
 • Inżynieria wytwarzania – Przeróbka Plastyczna
 • Inżynieria wytwarzania 3 - Przeróbka Plastyczna
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Techniki wytwarzania
 • Czystsza produkcja i recykling
 • Systemy opakowaniowe
 • Technologie plastycznego kształtowania
 • Technologie procesów materiałowych 2 (Kształtowanie plastyczne)
 • Wytrzymałość materiałów
 • Kompozyty 
 • Metoda elementów skończonych
 • Zastosowanie MES w technologii maszyn
 • Systemy CAX w przeróbce metali i tworzyw
 • Komputerowe wspomaganie projektowania półfabrykatów
 • Metody matematyczne w transporcie

 

Specjalność :

Komputerowo wspomagane wytwarzanie 

na kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn 

przedmioty realizowane w Katedrze Przeróbki Plastycznej:

Komputerowe wspomaganie projektowania półfabrykatów.

Celem jest przedstawienie i nauczenie studentów projektowania w systemach 3D elementów z  konstrukcji blaszanych, odkuwek w oparciu o przykłady gotowych wyrobów.  Zakres obejmuje wykonanie modeli półfabrykatów, przygotowanie technologii ich kształtowania, oraz wykonanie narzędzi do ich formowania. Dla elementów z blach studenci poznają  narzędzia wchodzące w skład specjalnych modułów zaawansowanych systemów CAD/CAM  do projektowania np. tłoczników wielotaktowych. W procesie projektowania odkuwek za pomocą systemów CAD/CAM , wykorzystane jest modelowanie hybrydowe od modelu odkuwki poprzez wykonanie linii i powierzchni podziału odkuwki, aż do  projektowania i wykonania narzędzi kształtujących.

 

Komputerowe wspomaganie technologii

Celem jest przedstawienie i nauczenie studentów procesu komputerowego wspomagania technologii. W oparci o wykonane modele form, matryc i innych narzędzi wykorzystywanych w przemyśle tworzyw sztucznych oraz  w różnych procesach przeróbki plastycznej.  Student na zajęciach zapozna się z procesem tworzenia technologii ich wykonania za pomocą dostępnych narzędzi jakie dają nam zaawansowane systemy CAD/CAM. Dokonana zostanie analiza wyrobu, dobrane zostaną narzędzia, parametry technologiczne procesu obróbki skrawaniem. W przypadku częstych ograniczeń procesu obróbki skrawaniem, przedstawione zostaną dodatkowe narzędzia do wykonania matryc – elektrody. Student nauczy się zasad projektowania i wykonywania elektrod oraz przybliżony zostanie proces drążenia który jest nieodzownym elementem wytwarzania powierzchni kształtujących form i matryc.

 

Systemy CAx w przeróbce metali i tworzyw

Celem jest przedstawienie i nauczenie studentów wykorzystania systemów CAx w przeróbce metali i tworzyw. W oparci o założenia projektowe wyrobów z tworzyw sztucznych oraz elementów wtryskiwanych z metali lekkich, student zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami ich projektowania.  Zakres zadań dydaktycznych dotyczy zarówno procesu projektowania, jak i przygotowanie modeli do wykonania narzędzi – form wtryskowych. Proces „od wyrobu do narzędzia” wykonywany zostanie w jednym systemie za pomocą parametrycznych  narzędzi wykorzystujących zarówno wiązania geometryczne jak  i wymiarowe, pomiędzy poszczególnymi plikami. Zwieńczeniem całej pracy będzie wykonanie dokumentacji formy oraz symulacje jej poprawnego działania.

Prezentacja specjalności KWW

Kierunki studiów:

Mechanika i Budowa Maszyn:

Przeróbka plastyczna (wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne)
Obróbka plastyczna i tworzywa sztuczne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne)
Techniki wytwarzania - Przetwórstwo tworzyw sztucznych (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne)
Recykling (wykłady, projekty)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Techniki wytwarzania (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne)
Recykling (wykłady, projekty)
Procesy i techniki produkcyjne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne)

Inżynieria Materiałowa:

Mechanika materiałów (wykłady, ćwiczenia)
Kompozyty (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne)

Zalecana literatura

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję