Strona: Procesy i techniki produkcyjne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne) / Katedra Przeróbki Plastycznej

Procesy i techniki produkcyjne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne)

Treść wykładów 

            Stan naprężenia; definicja naprężenia w punkcie ciała, trójosiowy stan naprężenia, tensor naprężenia oraz jego rozkład na część kulistą i dewiatorową, osiowosymetryczny stan naprężenia, płaski stan naprężenia, geometryczne przedstawianie stanów naprężenia za pomocą kół Mohra. Warunki plastyczności oraz ich graficzna interpretacja. Odkształcenie plastyczne; stan odkształcenia, miary odkształcenia, praca odkształcenia, zależności pomiędzy stanami naprężenia i odkształcenia, mechanizm odkształcenia plastycznego, odkształcenie monokryształów oraz ciał polikrystalicznych, zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym, czynniki wpływające na opór plastyczny i plastyczność materiałów. Hutnicze procesy przeróbki plastycznej, przetwarzanie wsadów w postaci kęsisk lub wlewków, półwyroby i wyroby hutnicze wytwarzane na gorąco, półwyroby i wyroby hutnicze wytwarzane na zimno. Pozahutnicze procesy przeróbki plastycznej, podział metod kształtowania. Metody kształtowania objętościowego brył (kucie i prasowanie, walcowanie, wyciskanie, ciągnienie) - podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów oraz ich właściwości. Metody kształtowania blach (cięcie i wykrawanie, gięcie, wytłaczanie, przetłaczanie, wyciąganie, operacje łączenia tłoczeniem, wyoblanie i zgniatanie obrotowe, obciąganie, wywijanie, obciskanie, roztłaczanie, przebijanie) - podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów oraz ich właściwości.

            Tworzywa sztuczne; pojęcia podstawowe, otrzymywanie polimerów, polimery łańcuchowe, polimery usieciowane, stany fizyczne polimerów, technologiczny podział tworzyw sztucznych. Metody przetwórstwa tworzyw termoplastycznych (wytłaczanie, wtryskiwanie, walcowanie i kalandrowanie, formowanie próżniowe, rozdmuchiwanie) przebieg procesów, przykłady wyrobów, metody uplastyczniania, budowa układów uplastyczniających, budowa i rodzaje form wtryskowych. Metody przetwórstwa tworzyw termoutwardzalnych (prasowanie tłoczne, prasowanie przetłoczne, formowanie wtryskowe) – przebieg procesów, przykłady wyrobów.

Ćwiczenia laboratoryjne

TEMAT 1.: Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia plastycznego i podstawowych parametrów opisujących własności plastyczne metali. 

TEMAT 2.: Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie wykrawania krążków z blach (określanie wpływu rodzaju i grubości materiału oraz wartości luzu na wartość siły maksymalnej i jakość powierzchni przecięcia). 

TEMAT 3.:Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach (wyznaczanie charakterystyki gięcia i wielkości sprężynowania w podczas wyginania pod kątem 90°). 

TEMAT 4.:Wytłaczanie naczynia w kształcie kubka (wyznaczanie optymalnej siły docisku, granicznego współczynnika odkształcenia, wpływu geometrii matrycy na wartość maksymalnej siły wytłaczania). 

TEMAT 5.:Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego i prasowania (wyznaczanie energii uderzenia bijaka, prędkości odkształcenia, nacisków jednostkowych, stopnia odkształcenia itp.). 

TEMAT 6.:Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie: wyglądu zewnętrznego, postaci handlowej, gęstości, zachowania się w otwartym płomieniu. 

TEMAT 7.:Analiza podstawowych parametrów procesu wtrysku: cykl procesu wtrysku, ciśnienie wtrysku, ciśnienie docisku, ciśnienie spiętrzania, temperatura wtrysku, temperatura formy itd., na przykładzie wtryskarki .

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję