Strona: Przeróbka plastyczna (wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne) / Katedra Przeróbki Plastycznej

Przeróbka plastyczna (wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne)

Treść wykładów

            Podstawy odkształceń plastycznych; wskaźniki odkształcenia, warunki plastyczności, prawo płynięcia plastycznego, praca odkształcenia plastycznego. Mechanizmy odkształceń plastycznych i mechanizm umocnienia odkształceniowego. Zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym, naprężenia własne, anizotropia właściwości plastycznych, włóknistość, tekstura. Czynniki wpływające na opór plastyczny i plastyczność materiału. Odkształcalność graniczna. Zjawisko lokalizacji odkształceń plastycznych. Tarcie w procesach obróbki plastycznej. Obróbka cieplna materiałów odkształconych. Tłoczenie; informacje o przebiegu cięcia, gięcia i kształtowania wytłoczek. Kucie i prasowanie; charakterystyka kucia swobodnego i matrycowego, specjalne sposoby kucia. Wpływ kształtu odkuwki i materiału na przebieg procesu technologicznego. Walcowanie; podstawowe elementy teorii walcowania, walcowanie prętów, blach taśm i rur. Ciągnienie; wiadomości ogólne, ciągnienie prętów i rur. Wyciskanie; przebieg procesu, rodzaje i sposób wykonywania części wyciskanych. Niekonwencjonalne sposoby obróbki plastycznej.

Ćwiczenia laboratoryjne

TEMAT 1.: Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia plastycznego i podstawowych parametrów opisujących własności plastyczne metali.

TEMAT 2.: Wyznaczanie podstawowych w procesie wykrawania krążków z blach (określanie wpływu rodzaju i grubości materiału oraz wartości luzu na wartość siły maksymalnej i jakość powierzchni przecięcia).

TEMAT 3.: Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach (wyznaczanie charakterystyki gięcia i wielkości sprężynowania w podczas wyginania pod kątem 90°).

TEMAT 4.: Wytłaczanie naczynia w kształcie kubka (wyznaczanie optymalnej siły docisku, granicznego współczynnika odkształcenia, wpływu geometrii matrycy na wartość maksymalnej siły wytłaczania).

TEMAT 5.: Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego i prasowania (wyznaczanie energii uderzenia bijaka, prędkości odkształcenia, nacisków jednostkowych, stopnia odkształcenia itp.).

TEMAT 6.: Walcowanie pasków blachy (porównanie zmierzonej siły walcowania z siłą obliczoną za pomocą wzorów teoretycznych, wyznaczanie współczynnika tarcia).

TEMAT 7.: Ciągnienie prętów (porównanie zmierzonej siły ciągnienia z siłą obliczoną za pomocą wzorów teoretycznych).

Ćwiczenia projektowe

TEMAT PROJEKTU: Obliczenie podstawowych parametrów technologicznych wielotaktowego kształtowania naczynia cylindrycznego. 

ZADANIA DO WYKONANIA:

- wyznaczenie wymiarów materiału wyjściowego,

- obliczenie wartości granicznego współczynnika wytłaczania oraz określenie liczby operacji i wymiarów wytłoczek pośrednich,

- sprawdzenie konieczności stosowania wyżarzania międzyoperacyjnego,

- określenie parametrów siłowych - wyznaczenie przebiegu siły wytłaczania w funkcji drogi stempla,

- dobór prasy.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję