Studia podyplomowe

 

KONSTRUKCJA TŁOCZNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

      Edycja I     

    r. ak. 2018/2019

        

I. Organizator studiów

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza: Katedra Przeróbki Plastycznej (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa).

II. Zakres oferty

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce projektowania procesów przeróbki plastycznej blach.

III. Cel studiów

Podstawowym celem studiów „Konstrukcja tłoczników przemysłowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów oprzyrządowania do przeróbki plastycznej blach, w tym w szczególności poznanie zasad poprawnej konstrukcji tłoczników.
    Celem studiów jest również wszechstronne przygotowanie słuchaczy do racjonalnego projektowania tłoczników przemysłowych.

IV. Zakres studiów

 

Studia obejmują wiedzę z zakresu:

  • zasad projektowania i odbioru tłoczników,
  • konstrukcji tłoczników i przyrządów do przeróbki plastycznej blach,
  • materiałów narzędziowych i wykonawstwa tłoczników,
  • projektowania tłoczników z wykorzystaniem programów CAD/CAE,
  • materiałów stosowanych w produkcji wytłoczek,

 

V. Plan studiów

SEMESTR I

L.p.

 

Przedmiot

wykłady

ćwiczenia

1.

 

Materiały na tłoczniki i wytłoczki

5

2.

 

Technologie kształtowania wyrobów z blach

10

3.

E

Założenia projektowe, układy funkcjonalne tłoczników

15

20

4.

E

Podstawy projektowania przyrządów do przeróbki plastycznej

10

10

5.

 

Nowoczesna metrologia warsztatowa

5

6.

 

Systemy CAD w projektowaniu tłoczników

-

25

7.

E

Technologiczność w wytwarzaniu tłoczników

10

5

 

 

Razem:

115

SEMESTR II

8.

 

Normalizacja w budowie tłoczników

5

9.

 

Kalkulacja, próby i odbiór tłoczników

5

10.

 

Techniki przyrostowe w projektowaniu elementów maszyn

5

11.

 

Nowoczesne tłoczniki

5

12.

E

Podstawy projektowania przyrządów do przeróbki plastycznej

10

10

13.

E

Systemy CAE w projektowaniu tłoczników

5

20

14.

 

Systemy jakości w narzędziowniach

5

15.

 E

Technologia obróbki tłoczników

5

15

16.

 

Seminarium końcowe

20

 

 

Razem:

110

 

VI. Rekrutacja

Rekrutacja odbędzie się bez egzaminów wstępnych. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać przesyłając uzupełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa na adres: jus@prz.edu.pl do dnia 15.08.2018,  a wymagane dokumenty przesłać (po zakończeniu rekrutacji tj. 30.08.2018 r.) na adres sekretariatu studiów, tj.:

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Przeróbki Plastycznej
al. Powstańców Warszawy 8, pok. L-137
39-959 Rzeszów

lub osobiście dostarczyć na powyższy adres.

Ostateczny termin składania dokumentów ustalono na 30.08.2018 r.  

KOSZT STUDIÓW: 4800 zł (płatne w II ratach po 2400 zł)

Cena jest stała w trakcie studiów. W ramach tej kwoty uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

TERMINY OPŁAT:    

- za pierwszy semestr do 07.09.2018 r.

- za drugi semestr do 15.02.2019 r. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

kopia dowodu osobistego,

dowód wpłaty,

dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich),

podanie (po zakwalifikowaniu dostarczyć osobiście)

 

 

VII. Warunki ukończenia studiów

 

Aktywny udział w zajęciach.

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów (znak E przy przedmiocie w p. III).

Wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej z zakresu „Konstrukcja tłoczników przemysłowych”.

VIII. Organizacja studiów                                        

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Obejmują w sumie 225 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Zajęcia odbywają się z częstotliwością ok. dwa razy w miesiącu, w salach wykładowych oraz laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. "L" przy Al. Powstańców Warszawy (6 i 8) oraz bud. "C" przy ulicy Wincentego Pola 2.

UWAGA!

Dojazd, noclegi, wyżywienie na koszt własny

 

IX. Obsługa studiów

Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, tel.: 17 865 1538, e-mail: stafel@prz.edu.pl

Zastępca kierownika studiów:

dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz, tel.: 17 865 1714, e-mail: wf@prz.edu.pl


Sekretariat studiów:

mgr inż. Justyna Kozdrańska, tel.: 17 865 1505,  e-mail: jus@prz.edu.pl

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję