Studia podyplomowe

 

KONSTRUKCJA FORM WTRYSKOWYCH

      Edycja XIII      

    r. ak. 2018/2019

        

I. Organizator studiów

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza: Katedra Przeróbki Plastycznej (Wydział Budowy Maszyn  i Lotnictwa), Wydział Chemiczny.

II. Zakres oferty

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.

III. Cel studiów

 

Podstawowym celem studiów „Konstrukcja form wtryskowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych, w tym poznanie zasad poprawnej konstrukcji form wtryskowych.

Celem studiów jest również wszechstronne przygotowanie słuchaczy do racjonalnego projektowania form.

 

IV. Zakres studiów

 

Studia obejmują wiedzę z zakresu:

  • materiałów polimerowych,
  • reologii przetwórczej,
  • konstrukcji form wtryskowych,
  • projektowania CAD/CAE,
  • materiałów narzędziowych i wykonawstwa form,
  • technologiczności form, oraz zagadnień technicznych podnoszących ogólną kulturę techniczną.  

 

V. Plan studiów

 

SEMESTR I

L.p.

 

Przedmiot

wykłady

ćwiczenia

1.

E

Polimery do wtryskiwania

10

2.

 

Technologiczne aspekty procesu formowania wtryskowego

15

3.

E

Założenia projektowe, układy funkcjonalne form wtryskowych

25

10

4.

 

Analiza reologiczna w konstrukcji form

5

5

5.

 

Nowoczesna metrologia warsztatowa

5

5

6.

 

Systemy CAD w projektowaniu form wtryskowych

-

20

7.

 

Technologiczność w wytwarzaniu form

15

-

 

 

Razem:

115

SEMESTR II

8.

E

Normalizacja w budowie form wtryskowych, systemy gorąco-kanałowe

10

5

9.

 

Kalkulacja, próby i odbiór form wtryskowych

5

10.

 

Techniki RP i RT w projektowaniu form

10

5

11.

 

Nowoczesne formy wtryskowe

5

-

12.

E

Cieplne aspekty konstrukcji form wtryskowych

5

5

6.

E

Systemy CAE w projektowaniu form wtryskowych

5

20

13.

 

Systemy jakości w narzędziowniach

5

14.

 

Technologia obróbki gniazd form wtryskowych

5

5

15.

 

Seminarium końcowe

20

 

 

Razem:

110

 

VI. Rekrutacja

 Rekrutacja odbędzie się bez egzaminów wstępnych. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI, a wymagane dokumenty  wskazane w systemie SIR należy dostarczyć do 31.01.2019 r. do sekretariatu na adres:

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Katedra Przeróbki Plastycznej

al. Powstańców Warszawy 8, pok. L-137

39-959 Rzeszów


lub osobiście na powyższy adres.

 

KOSZT STUDIÓW: 4700 zł (płatne w II ratach po 2350 zł) w tym 50 zł opłata rekrutacyjna.

Cena jest stała w trakcie studiów. W ramach tej kwoty uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

TERMINY OPŁAT:    

- za pierwszy semestr do 21.02.2019 r.

- za drugi semestr do 20.09.2019 r. 

 

VII. Warunki ukończenia studiów

 

Aktywny udział w zajęciach.

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów (znak E przy przedmiocie w p. III).

Wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej z zakresu „Konstrukcja form wtryskowych”.

  VIII. Organizacja studiów                                            

Studia podyplomowe rozpoczynają się od lutego 2018 r. i trwają przez dwa semestry do lutego 2019 r. Obejmują w sumie 225 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (w piątki: po godz. 16.00, i w soboty do godz. 17.00), w salach wykładowych oraz laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. "H" i "L" przy Al. Powstańców Warszawy (6 i 8) oraz bud. "C" przy ulicy Wincentego Pola 2.

UWAGA!

Dojazd, noclegi, wyżywienie na koszt własny

 

 

IX. Obsługa studiów

 

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz tel. 017 865 1714, e-mail: wf@prz.edu.pl

Zastępca kierownika studiów:

dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz tel. 017 865 1223, e-mail: mhen@prz.edu.pl

Sekretariat studiów:

mgr inż. Justyna Kozdrańska, tel. 17 865 1505, e-mail: jus@prz.edu.pl

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję